innerbanner

راهنماي پيشگيري از زخم فشاري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

زخم فشاري جراحت موضعي پوست يا بافت زيرين بر روي زائده استخواني در نتيجه فشاريا ترکيبي از فشار و نيروهاي خردکننده مي باشد .به عبارت ديگر مهم ترين اثر بي حرکتي بر روي پوست با ايجاد زخم فشاري مطرح مي شود.

در واقع هنگامي که بافت هاي نرم بدن انسان در ميان دو لايه حمايت کننده خارجي (بستر يا صندلي) و لايه داخلي (اسكلت) مدت طولاني فشرده شود، زخم فشاري ايجاد مي شود. حداقل زمان ايجاد زخم فشاري در مددجويان مختلف از نيم تا دو ساعت متغير است .زخم هاي فشاري بر اساس عمق بافت صدمه ديده به دو دسته تقسيم مي شوند :عمقي وسطحي....

ادامه این مقاله را در این لینک مطالعه بفرمایید.