innerbanner

آموزش تغذیه بیماران استومی

خوردن و آشامیدن:

اغلب بیمارانی که دارای کلستومی، ایلئوستومی و یا یورستومی هستند می­توانند رژیم غذایی معمولی و نرمال داشته باشند.

فقط افرادی که قبل از عمل استومی، غذاهای خاصی بر روی مدفوع آنها تأثیر
می­گذاشته است بعد از عمل نیز ممکن است همان تاثیر را از همان غذای خاص بپذیرند. این حالت ممکن است در برخی افراد کمتر شود.

توصیه های زیر در رابطه با خوردن و آشامیدن به استومیت باید انجام گیرد:

وعده های غذایی خود را کوچک تر و منظم نمایند ولی تعداد وعده ها
می­تواند بیش از سه وعده باشد، به مقدار کافی مایعات، نظیر آب یا آب میوه بنوشد.

8-10 لیوان مایعات در روز

بیمارانی که ایلئوستومی دارند می­بایست از نوشیدن چای و قهوه زیاد پرهیز کنند، چون باعث افزایش حجم مواد دفعی شده، در نتیجه باعث کم آبی در بیمار می­گردد.

نوشیدن نوشابه­های مخصوص ورزشکاران در آب و هوای گرم، تا دچار کم آبی و اختلالات ناشی از آن نشود.

حذف موقت هر غذایی که باعث ایجاد مشکلاتی در بیمار می­شود.

غذای خود را خوب بجوند، بخصوص غذاهای پر فیبر بخورند، چرا که این غذاها بهتر و راحت تر هضم شده، مواد دفعی راحت از طریق استوما دفع می­شوند